دزاشيپ فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • شاپوری
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آهنگری
جردن فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۱۵ میلیون تومان
 • ۲۰۵ متر
 • ۴ اتاق
 • برزگر
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آهنگری
قلهک فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • مهاجر
قلهک فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • مهاجر
قلهک فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان
 • ۱۰۴ متر
 • ۲ اتاق
 • عابدی
فرمانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۲۵ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • شاپوری
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۴ متر
 • ۳ اتاق
 • مهبد
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان
 • ۱۲۶ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای زیباکلام
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • فتحی
فرمانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۳۲ میلیون تومان
 • ۱۴۴ متر
 • ۳ اتاق
 • شاپوری
قلهک فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای فاخر
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۸ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای حامد
هروی فروشی
 • ۲ میلیارد تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • محتشم
هروی فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۷۰ متر
 • ۲ اتاق
 • محتشم
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای اکبری
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۰۶ میلیون تومان
 • ۷۸ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای اکبری
هروی فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • امدادی
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مفاخری
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}